Vad pratar vi om?

Vi har en lösning som optimalt kan utnyttja det lokala avfallet, som gödsel och andra biologiskt nedbrytbara ingredienser och göra ny, ren energi. Vi påstår också att man kan tjäna pengar på det.

Med vår lösning kan vi skapa el, värme, kyla och fordonsbränsle av högsta kvalitet och energigrad. En bra basintäkt kan vara att sälja vår el eller värme till de allmäna el & värmenäten. 

Vid uppgradering till fordonsbränsle ökar intäktspotentialen väsentligt och miljönyttan höjs avsevärt.

Vår lösning är framtidssäkrad genom att vi kan reformera vår energi till vätgas, som redan idag runt om i världen anses vara det optimala fordonsbränslet med nollemission och då blir du som delägare i EcoBioFuel AB en del av framtidens energibolag fullt ut.

Vi söker härmed investerare som är intresserade av både ekonomisk och miljömässig vinst.

Framtidens energibolag


Vi bygger rötkammare av fabrikstillverkade moduler som i byggsatsform levereras till respektive anläggning, för att uppnå bästa kostnadseffektivitet.
Vi etablerar lokala energistationer med organiskt avfall som råvara.
Vi levererar kompletta tankstationer för både biogas och vätgas.
Kring varje anläggning kontrakterar vi kluster av energianvändare och råvaruleverantörer.
Vi samverkar lokalt, regionalt och nationellt med Energigas Sverige, Vätgas Sverige och de myndigheter och övriga aktörer som har samma miljömässiga mål som oss.

Läs mer om vätgasbilens framtid här

Läs mer om bränsleceller här
Läs mer om Grön Trafik här
Läs mer om Vätgasens fördelar som framtidens fordonsbränsle

Hur är det möjligt?

Frågan borde hellre vara: Varför har ingen gjort det tidigare?

Så här går det till

Vi behöver dig

För att kunna göra detta i större skala behöver vi kapital.

Bli en del av oss och investera i framtidens energibolag.

  • Ren energi
  • Mindre avfall
  • Stor vinstpotential för dig
  • Stor vinstpotential för vår planet
Maila ditt intresse till oss

Intressanta siffror

Våra energibolag ger enbart fördelar, främst för miljön men även för de som nyttjar den slutliga produkten.

EFFEKT PER STATION
NETTOVINST PER ÅR OCH STATION
1500 MIL MED BRÄNSLECELLSBIL
LOKALPRODUCERAD

Kontakta oss gärna

Vi på EcoBioFuel AB tillverkar moduluppbyggda enheter i kompositmaterial, med inbyggda värmeslingor som levereras klara för montering med ett minimum av installationsarbete. Högsta driftsäkerhet är en självklarhet. Skalbart, flyttbart och kostnadseffektivt är våra ledord när vi utvecklar, tillverkar och monterar våra moderna energistationer med rötkammare. Vi inom EcoBioFuel AB bistår intressenter med allt från utredning och planering till montering av kompletta miljövänliga energistationer. Vi behöver dig som delägare i företaget. Det finns både ekonomisk och ekologisk vinning i detta.

Ring:0910-70 13 60
Maila:info@ecobiofuel.se

Kontakta oss

EcoBioFuel Scandinavia AB
Tord Lindgren VD
Furtenbacksgränd 8
931 40 Skellefteå
Ring:0910-70 13 60
Maila: info@ecobiofuel.se